declaració d’accesibilitat

Girones i Rodes S.L. s’ha compromès a fer accessible aquest lloc web de conformitat amb el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público.

 

Situació de compliment

Aquest lloc web es parcialment conforme amb el RD 1112/2018 degut a las excepcions i a la falta de conformitat dels aspectes que se indiquen a continuació.

 

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no es accessible pel següent:

Falta de conformitat amb el RD 1112/2018

• Poden existir documents en format PDF que no compleixen amb la normativa existint en alguns d’ells, una alternativa textual HTML que compleix la normativa

• Al portal poden existir continguts en altres idiomes en els que no està etiquetat correctament el canvi d’idioma

Càrrega desproporcionada

• No aplica

 

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració d’accessibilitat va ser preparada el 9 de novembre de 2023.

El mètode empleat per la present declaració ha sigut una avaluació realitzada per Programación Integral S.A., com a  desenvolupador de la web.

 

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (artículo 10.2.a del RD 1112/2018) como, por exemple:

• informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web

• transmetre altres dificultats d’accés al contingut

• formular qualsevol altre consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

a través del formulari de contacte d’aquest lloc  web.

En la Sol·licitud d’informació accessible, es te que concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetrà constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

 

Contingut opcional

Aquest lloc web:

• s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació amb l’accessibilitat, complint amb els punts de verificació de prioritat 2 (AA) definits en la especificació de Pautas de Accesibilidad al Contenido en la Web (WCAG 2.1)

• compleix amb els requisits de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Real Decreto 1112/2018

 

Mida del text

S’han utilitzat fonts amb mides relatives de forma que si el usuari prefereix una font mes gran podrà seleccionar-la a través de les opcions de mida de text del seu explorador, generalment Ctrl+ (control más) per ampliar, Ctrl- (control menos) per reduir.