Serveis

Aigua

 • Noves instal·lacions, reparacions, reformes i manteniment industrial i domèstic. 
 • Butlletins d’alta.
 • Instal·lacions d’aigua calenta sanitària.
 • Xarxes de distribució.
 • Acumuladors.
 • Sanitaris, aixetes, mampares, mobles de bany.
 • Cuines i banys.
 • Grups de pressió.
 • Tractaments d’aigua.
 • Captació d’aigües pluvials.
 • Sanejament d’aigües.
 • Descalcificadors i depuradors.
 • Sistemes de reg.
 • Extinció d’incendis.

Electricitat

 • Noves instal·lacions, reparacions, reformes i manteniment
 • Certificats d’instal·lacions, butlletins de reconeixament, contractes de manteniment.
 • Instal·lació integral.
 • Escomeses elèctriques.
 • Domòtica.
 • Quadres elèctrics.
 • Centralitzacions de comptadors.
 • Enllumenat interior i exterior.
 • Bateries de condensadors.
 • Estudi ampliacions i reduccions de potència.
 • Automatismes.

Gas

 • Noves instal·lacions, reparacions i manteniment.
 • Certificats d’instal·lacions, revisions periòdiques i correcció de defectes.
 • Escomeses individuals i col·lectives
 • Calderes i escalfadors

Energíes renovables

 • Solar fotovoltaica.
 • Solar tèrmica.
 • Biomassa.
 • Geotèrmia.
 • Aerotèrmica.

Atenció personalitzada

Té interès en algun dels nostres serveis

100% Professional